CASE STUDY. Mechanical treatment. Augustow, Poland

Project brief PROJECT – Modernization of the mechanical wastewater treatment facility CLIENT – Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o. o. w Augustowie OBJECT – Augustów WWTP LOCATION Augustów, Poland COMMISSIONING –[...]